Сливен

Местният портал на Общинска застрахователна компания - клон Сливен

Общинска застрахователна компания - клон Сливен

Адрес
гр. Сливен, ул. “Генерал Драгомиров” №6
Телефон(и)
044 624 814 / 0899 902 620
E-mail
[email protected]
Категория
Услуги

“Общинска застрахователна компания” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

От 1999-2008 година “Общинска застрахователна компания” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на “Общинска застрахователна компания” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

Сред клиентите на “Общинска застрахователна компания” АД са: Столична община, “Общинска банка” АД, “Въжени линии” ЕАД, “НЮ Бояна филм” ЕАД, “Топлофикация Враца” АД, “Газстроймонтаж” АД, “Топлофикация София” АД, “Топлофикация Бургас” АД, “Софмил” ООД, “Топлофикация Плевен” АД, “Топлофикация В. Търново” АД, “Метрополитен София” АД, “ЕГИДА СОФИЯ” ЕАД, “Мина Чукурово” и др.

“Общинска застрахователна компания” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

Реклама

Карта

Времето